Договір публічної оферти

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 та глав 54 і 63 Цивільного кодексу України та статей 10, 11 Закону України «Про електронну комерцію») та містить усі істотні умови організації реалізації товару дистанційним способом через Інтернет-ресурс Цукерня.com.ua, тобто електронної торгівлі у розумінні статті 3 Закону України «Про електронну комерцію».

Умови цього Договору є однаковими та рівними для усіх відвідувачів Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа чи фізична особа-підприємець), які мають намір, бажання та можливість придбати товари, що пропонуються Продавцем на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua.

Користувач Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua, здійснюючи акцепт цієї публічної оферти на умовах повної безумовної згоди з умовами цього договору, умовами та порядком оформлення замовлення, оплати та доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення, набуває прав та обов’язків Покупця. У випадку, якщо користувач не згоден з умовами цього Договору, він вважається повною мірою та належним чином ознайомленим з умовами цього Договору та правилами Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір публічної оферти визначає умови, порядок та особливості купівлі-продажу Товару за допомогою Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua та застосовується стосовно будь-якого Товару, що пропонується для продажу (купівлі) на інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua.

1.2. Текст цього договору є публічною офертою та діє для усіх користувачів Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua, які мають намір, бажання та можливість придбати товари.

2. Терміни та визначення

2.1. У цьому Договорі терміни та поняття вживаються у наступних значеннях:

2.1.1. «Товар» – продукт з переліку найменувань асортименту товарів, що розміщений Продавцем та вибирається Покупцем на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua та формує об’єкт домовленості сторін. На Інтернет-ресурсі стосовного кожного Товару зазначається його ціна, назва та опис, який може доповнюватися зображенням Товару.

2.1.2. «Каталог» – інформація про Товари, розміщена на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua.

2.1.3. «Замовлення» – свідоме рішення Покупця придбати Товар на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua, виявлене шляхом поміщення обраних Покупцем позицій Товару до Кошика та підтверджене шляхом оформлення замовлення.

2.1.4. «Оформлення замовлення» – підтвердження за допомогою використання Покупцем відповідних елементів інтерфейсу «Особистого кабінету» свідомого рішення Покупця придбати Товар на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua, виявленого шляхом поміщення обраних Покупцем позицій Товару до Кошика.

2.1.5. «Кошик» – частина Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них з урахуванням доставки, знижок та інших чинників.

2.1..6 «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа чи фізична особа-підприємець відповідно до чинного законодавства України, що відвідала Інтернет-ресурс Цукерня.com.ua, має намір, бажання та можливість придбати Товар та оплатити отримання цього Товару, та здійснила акцепт цієї публічної оферти.

2.1.7. «Особистий кабінет» – персональний розділ Покупця на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua, доступ до котрого має Покупець, у якому відображається його особиста інформація та історія розміщених ним Замовлень.

2.1.8. «Акцепт публічної оферти» – підтвердження за допомогою відповідних елементів інтерфейсу «Особистого кабінету» замовлення товару за цінами та на умовах, що зазначені на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua, та згоди з умовами та порядком доставки та оплати. Акцепт публічної оферти означає повну безумовну згоду Покупця з умовами цього договору, умовами та порядком оформлення замовлення, оплати та доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення, та усвідомлене волевиявлення Покупця вважати себе зобов’язаним виконувати умови цього Договору.

2.2. Усі терміни та визначення, використані у цьому Договорі, тлумачаться згідно з їх сутністю та змістом цього Договору.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити Товар за ціною, вказаною на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua та прийняти Товар за умовами цього Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua, вважається особою, яка вступила з Продавцем у договірні відносини.

3.3.  Укладаючи цей Договір (здійснюючи акцепт публічної оферти) Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з його умовами, а також, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою забезпечення можливості виконання цього Договору, можливості проведення взаємних розрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом трьох років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору та проводиться за письмовою (на паперовому носії) заявою Покупця. У такому разі, Договір вважається розірваним з дати, зазначеної у зворотному повідомленні Продавця. Крім того, укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що він проінформований (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збирання персональних даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою забезпечення можливості виконання цього Договору, можливості проведення взаємних розрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупцеві, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Об’єм прав Покупця як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

4. Правила роботи з Інтернет-ресурсом Цукерня.com.ua

4.1. Правила роботи з Інтернет-ресурсом Цукерня.com.ua повністю зображені на відповідній сторинці сайта.

4.2. Реєстрація необхідна для доступу Покупця до персональної інформації, узгодження між Продавцем та Покупцем способу оплати та доставки Товару та надання додаткових можливостей роботи з Інтернет-ресурсом Цукерня.com.ua.

4.3. Під час реєстрації Покупець вводить наступні дані (обов’язкові до заповнення поля):

Адреса електронної пошти

Прізвище

Ім’я

Бажаний пароль

Крім вище названих даних Покупець при реєстрації може зазначити свою стать та дату народження.

 

4.4. Покупець зобов’язується надати дійсну, достовірну, точну та повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації та оформленні замовлення. Продавець не несе відповідальності за неможливість отримання Товару Покупцем при доставці у випадку, якщо Покупець при реєстрації вказав неправильні/недостовірні дані.

4.5. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У випадку виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого використання третіми особами цих параметрів, Покупець зобов’язується негайно повідомити про це Продавцю, надіславши електронний лист за допомогою функції «Написати листа», що розміщена на сторинці “Контакти” Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua

4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua з використанням його облікового запису та від його імені.

4.7. Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець зазначив недостовірні дані, а також у випадку недобросовісної поведінки (порушення цього договору та/чи Правил користуванняІнтернет-ресурсом Цукерня.com.ua тощо).

4.8. Заборонено використовувати Інтернет-ресурс Цукерня.com.ua у протизаконній та забороненій діяльності. Покупці зобов’язуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет, в тому числі, але не виключно: не розміщувати на сайті Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і/або принижує честь, гідність і/або ділову репутацію третіх осіб та загальноприйняті норми суспільної моралі, а також не розміщувати рекламну інформацію без дозволу Адміністрації Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua.

5. Момент укладення Договору

5.1. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Покупцем акцепту публічної оферти.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Покупець має право:

6.1.1. Добровільно обирати Товари, запропоновані Продавцем на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua.

6.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, що пропонуються Продавцем на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua.

6.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6.2. Покупець зобов’язаний:

6.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товарів та тарифами (цінами), що пропонуються Продавцем на усіх сторінках Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua та Правилами користування Інтернет-ресурсом Цукерня.com.ua.

6.2.2. Дотримуватися умов цього Договору та окремо викладених Правил користування Інтернет-ресурсом Цукерня.com.ua.

6.2.3. Самостійно оформлювати Замовлення на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

6.2.4. Своєчасно та у повному обсязі оплатити та прийняти Товар за умовами цього Договору.

6.2.5. Своєчасно та у повному обсязі оплатити послуги доставки за умовами цього Договору.

6.2.6. Надавати своєчасну та правдиву інформацію, котра може знадобитися при здійсненні доставки Замовлення та котра однозначно ідентифікує його як Покупця.

6.3. Продавець має право:

6.3.1. Змінювати умови цього Договору та Правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари та послуги у односторонньому порядку, розміщуючи їх на відповідних сторінках Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua. Усі зміни вступають у силу негайно після їх опублікування на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua.

6.3.2. Відмовити Покупцеві у продажі обраного Покупцем товару із зазначенням причин такої відмови.

6.3.3. Надсилати Покупцеві листи рекламного та інформаційного характеру.

6.4. Продавець зобов’язаний:

6.4.1. З моменту укладення цього договору забезпечити виконання усіх своїх зобов’язань перед Покупцем у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

6.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання оформленого замовлення до моменту передання Товару, що складає Замовлення, Покупцеві.

6.4.3. Передати Покупцеві Товар у визначеному місці, у встановлених у Замовленні кількості та асортименті. Товар, що передається, має відповідну комплектність, належну якість та на нього відсутні претензії третіх осіб.

6.4.4. Надати до відома Покупця необхідну достовірну інформацію про Товар.

6.4.5. Повідомляти Покупцеві про неможливість виконання зобов’язань перед ним у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

6.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком передбачених чинним законодавством випадків чи недотримання Покупцем умов цього Договору.

6.5. Продавець не несе відповідальності, не може бути відповідачем у суді та не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця внаслідок дій чи бездіяльності третіх осіб.

6.6. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар на інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua якомога точніше. Однак, можуть виникнути ситуації, коли інформація на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua може містити неточності чи виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати чи оновлювати інформацію у будь-який час без попереднього повідомлення.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні та непереборні у конкретних умовах обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами цього Договору. Серед них: стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайний стан, страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів тощо. На час дії таких обставин сторони не мають взаємних претензій та кожна зі сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. Порядок оформлення Замовлення

7.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика та натискаючи кнопку «Підтвердити замовлення».

8. Вартість та порядок оплати Замовлення

8.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua.

8.2. Ціна замовлення визначається шляхом додавання цін усіх включених до Замовлення Товарів та ціни доставки, що зазначається на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua під час оформлення Замовлення в момент його розміщення.

8.3. Продавець не може змінювати ціну Товару для конкретного Покупця, якщо останній вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому порядку оплату Товару (послуг).

8.4. Оплата Замовлення може бути здійснена під час його отримання у пункті видачі, при отриманні Товару від кур’єра, до моменту доставки товару за допомогою оплати банківською карткою (передоплата). Детальніше умови оплати товара описані в Правилах використання інтернет-ресурса Цукерня.com.ua.

8.5. Оплата Товарів та послуг здійснюється в національній валюті України.

9. Доставка Товару

9.1. Покупець отримує Товар за допомогою кур’єрської доставки (кур’єрська доставка можлива в межах м. Харкова) чи особисто у пункті видачі.

9.2. Послуга доставки до пункту видачі надаються Покупцеві безкоштовно.

9.3. Послуга кур’єрської доставки у межах м. Харкова має свою ціну, яка залежить від адреси доставки. Детальніше вартість доставки товара описана в Правилах використання інтернет-ресурса Цукерня.com.ua.

9.4. Факт отримання Покупцем замовлення підтверджується його особистим підписом у відповідних супровідних документах.

9.8. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, що вказана Покупцем у замовленні, чи відмови Покупця від прийняття товару при доставці кур’єром, передоплата не повертається.

9.7. Усі питання, що виникли у процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за реквізитами, вказаними у розділі Контакти.

9.8. Строк доставки Товару складається зі строку обробки Замовлення та строку самої доставки.

9.8.1. Строк обробки Замовлення – до двух робочіх днів.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося через настання, дію та наслідки форс-мажорних обставин, котрі виникли після укладання цього Договору і до яких сторони відносять: повінь, пожежу, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунтів, епідемії та інші явище природи, а також війну чи воєнні дії, вимкнення електроенергії, перебої у роботі мережі Інтернет та інші обставини, що виникли не з вини сторін і які перешкоджають виконанню умов цього Договору.

10.2. Сторона зобов’язана повідомити іншій стороні про дію форс-мажорних обставин не пізніше ніж через день зі дня їх виникнення чи зі дня, коли виникла можливість здійснити таке повідомлення, шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-ресурсе Цукерня.com.ua чи за допомогою телефонного зв’язку та надати докази виникнення чи дії таких обставин.

11. Відповідальність сторін

11.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання оформлених замовлень і своїх зобов’язань за цим Договором у випадку надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

11.2. Продавець несе відповідальність за порушення умов цього Договору виключно у випадку, якщо невиконання чи неналежне виконання сталося з його вини.

11.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

12. Порядок розгляду претензій та спорів

12.1. Претензії Покупця стосовно придбаних Товарів приймаються Продавцем до розгляду лише у письмовій формі та з дотриманням строків позовної давності, встановлених чинним законодавством України. Строк розгляду претензій Покупця складає не більше 14 робочих днів.

12.2. Розгляд претензій до Продавця, пов’язаних з наданням Товарів та Послуг, здійснюється при пред’явленні Покупцем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Товарів, послуг.

12.3. Усі протиріччя між Сторонами стосовно виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред’явлення претензії відповідно до чинного законодавства України.

12.4. При розгляді спорів як докази сторони мають право використовувати роздруковані електронні листи (e-mail), реєстраційні дані Покупця, логи його переходів тощо, зі збереженою службовою технічною інформацією у них. У випадку, якщо службова технічна інформація відсутня, такі дані не є доказом.

12.5. У випадку неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, спори розглядаються у відповідному суді України.

12.6. З усіх питань, не врегульованих Договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

13. Строк дії Договору

13.1. Цей Договір вступає в силу з моменту Акцепту публічної оферти та діє до виконання усіх його умов обома сторонами.

13.2. Відкликання оферти може бути здійснене Продавцем в будь-який момент, що не є підставою для відмови від виконання зобов’язань за вже укладеним Договором.

13.3. Дія Договору припиняється також у випадку:

13.3.1. Розірвання Договору за згодою сторін;

13.3.2. Відмови Покупця від Товарів, послуг, про яку він має сповістити Продавця за 3 календарні дні до дня припинення Договору шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Продавця чи за допомогою телефонного повідомлення на номер Колл-центру Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua;

13.3.3. Відмови Продавця від надання Товарів, послуг після спливу строку дії Договору, шляхом надсилання повідомлення про розірвання Договору на адресу Покупця не пізніше 10 днів до спливу строку дії Договору. Повідомлення вважається належним, якщо воно доставлене засобами електронної чи фактичної пошти, телефонного зв’язку на номер Покупця;

13.3.4. З ініціативи однієї зі сторін у випадку грубого та/або систематичного порушення іншою стороною умов цього Договору.

13.4. При розірванні Договору з ініціативи Покупця, невикористана частина авансу (передоплата), виплачена Продавцю за надання послуг, не повертається.

14. Інформаційні повідомлення

14.1. Реєструючись на сайті Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua, Покупець дає Продавцеві згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua.

14.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua.

15. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua.

15.1. Інтернет-ресурс Цукерня.com.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, в тому числі, але не виключно: тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

15.2. Увесь вміст Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua (його код функціонування тощо) захищається законодавством України.

15.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи відступленні, створювати похідні продукти тощо. Будь-яке копіювання інформації з Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua з метою її розміщення у будь-яких інших джерелах може мати місце лише у випадку зазначення Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua як джерела походження інформації.

16. Прикінцеві положення

16.1. Цей Договір укладений на території України та діє в рамках чинного законодавства України.

16.2. Сторони дають свою згоду та не заперечують проти використання та обробки їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

16.3. Авторські права на матеріали, що надаються за цим Договором, належать Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua. Заборонено їх копіювати, відтворювати, розповсюджувати чи використовувати без попереднього дозволу Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua. Покупець визнає і погоджується, що усі права, найменування та усі прибутки від прав інтелектуальної власності на послуги Продавця належать Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua, усі авторські розробки та матеріали, що використовуються, належать Інтернет-ресурсу Цукерня.com.ua. За винятком прав користування, передбачених цим Договором, матеріали, знання, розробки, що передаються Покупцеві, не надають будь-яких прав інтелектуальної власності на них, а також прав користування, окрім користування з особистою некомерційною метою. Усі права зберігаються за Інтернет-ресурсом Цукерня.com.ua.

16.4. У випадку, якщо одне чи більше положень цього Договору є з якоїсь причини недійсними, чи такими, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-яких інших положень цього Договору, які лишаються у силі.

16.5. Сторони мають право у будь-який час оформити цей Договір у формі письмового двостороннього документу.

16.6. Сторони встановили, що назви глав (статей) цього Договору призначені виключно для зручності користування текстом Договору та буквального юридичного тлумачення не мають.

16.7. Кожна зі сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної чи іншої інформації, що має цінність з огляду на те, що вона невідома іншим особам, та вжити заходів з нерозголошення такої інформації. У випадку розірвання Договору, передача вказаної інформації третім особам, її опублікування чи розголошення будь-яким іншим чином можливі лише з письмового дозволу іншої сторони, незалежно від причин та строку припинення Договору.

16.8. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупцям. Актуальна (чинна) редакція цього Договору завжди доступна на Інтернет-ресурсі Цукерня.com.ua.

16.9. Відсутність підписаного між Продавцем та Покупцем екземпляру цього Договору на паперовому носії з власноручними підписами сторін не є підставою для визнання цього Договору неукладеним.